Virtuaalitodellisuus rakentaminen, suunnittelu ja arkkitehtuuri

Virtuaalitodellisuus – rakentaminen, arkkitehtuuri ja suunnittelu

Virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) mahdollistavat suunnitteluvaiheessa olevien kohteiden tutkimisen luonnollisessa mittakaavassa ennen niiden rakentamista. Ennen rakennusvaihetta löydetyt ongelmakohdat on edullisempaa korjata kuin lähteä muuttamaan jo valmistunutta rakennetta.

AR-sovelluksia hyödynnetään tällä hetkellä eniten iPadin tapaisilla tableteilla. Vuonna 2016  VR-lasit tulivat kuluttajien saataville, varsinaisista AR-laseista markkinoille tulee vasta ensimmäiset käyttökelpoisen kehitysversiot.

Yritysmaailmasta löytyy paljon kiinnostavia käyttökohteita sekä VR:lle että AR:lle!

Lue myös virtuaalilaseista: Virtuaalilasit – esittelyssä 6 parasta mallia!

Miten virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus eroavat toisistaan?

Virtuaalitodellisuus sulkee kokonaan katsojan näkökentän ja vie katsojan kuvitteelliseen maailmaan. Virtuaalilasit voi liittää lisäohjelman (Enscape) avulla vaikkapa Revit -suunnitteluohjelmistoon ja nähdä suunnitteilla oleva rakennus todellisessa mittakaavassa. Toisaiseksi HTC Vive on tuntunut olevan suosituin VR-lasivaihtoehto yritysmaailmassa.

Lisätty todellisuus tuo uusia elementtejä katsojan näkökenttään. Vuonna 2016 lisättyä todellisuutta hyödynnetään eniten tableteilla, jolloin katselija näkee tabletin ruudulta sen, miltä suunniteltu rakennus näyttäisi luonnollisessa ympäristössä.

Seuraava askel lisätyn todellisuuden hyödyntämisessä on AR-lasit. AR-lasien avulla katselija näkee suunnitteilla olevan kohteen näkökentässään kolmiulotteisena. Ensimmäisiä AR-laseja ovat esimerkiksi Microsoft Hololens ja Meta 2.

Virtuaalitodellisuus pienoismallin korvaajana

Virtuaalitodellisuus tai lisätty todellisuus voi vähentää tarvetta valmistaa fyysisiä pienoismalleja. Pienoismallien valmistamisesta syntyy kustannuksia ja muutosten tekeminen on vaikeaa.

Virtuaalisen 3D-pienoismallin avulla asiakkaalle voidaan antaa yleiskäsitys rakenteilla olevasta kohteesta. Pienoismallin ympärillä voi kävellä ja kohdetta tarkastella läheltä tai kaukaa. VR mahdollistaa myös kuvakulman vaihtamisen rakennuksen sisälle ja sisällä liikkumisen.

Virtuaaliset mallit mahdollistavat myös rakennuksen näkymättömien osien, kuten putkien ja sähkölinjojen, tarkastelun erikseen.

Teknisiä ratkaisuja helpottamaan arkkitehdin työtä

Tulevaisuudessa kaikki arkkitehtien käyttämät suunnitteluohjelmistot tukevat suoraan Oculuksen ja Viven tapaisia virtuaalilaseja. Tällöin arkkitehti voi tarkistaa suunnitelmiaan jatkuvasti VR-laseilla. Markkinointia ja myyntiä varten valmis malli voidaan siirtää erilliseen ohjelmistoon, jolla malliin voidaan lisätä interaktiivisia elementtejä.

IrisVR -niminen startup kehittää ohjelmistoa, joka mahdollistaa rakennuksen tietomallin tuomisen VR-ympäristöön. IrisVR lupaa, että tietomalli siirtyy yhdellä klikkauksella Revit-suunnitteluohjelmistosta katseluvalmiiksi heidän ohjelmistoon. Rakennusta voi tarkastella pienoismallina tai kävellä rakennuksen sisällä ja myös vuorokaudenaikojen simulointi onnistuu. Myös suomalainen Renderlights -ohjelmisto tarjoaa samanlaisia ominaisuuksia.

IrisVR kehittää sovellukseensa myös toiminnallisuutta, jonka avulla useampi ihminen pystyisi tutkimaan samaa kohdetta yhtä aikaa. Tämä toisi selvää hyötyä verrattuna vaikkapa Enscapeen. Tällöin suunnittelija ja asiakas voisivat tarkastella yhdessä kohdetta ja merkitä siihen muutosehdotuksia.

Interaktiivisuus tuo lisäulottuvuuden kohteen esittelyssä asiakkaille tai sijoittajille

Yhdysvaltalainen Archi Virtual on hyödyntänyt pelisuunnitteluohjelmisto Unitya kohteiden visualisoinnissa ennen rakentamista. Pelisuunnitteluohjelmistot helpottavat interaktiivisten ominaisuuksien toteuttamiseessa mallin.

Ikean interaktiivisessa keittiösuunnittelukokemuksessa asiakas voi valita mieleisensä materiaalit keittiöön muutamista vaihtoehdoista. 

Interaktiivisuuden avulla kohteista voidaan tehdä myös elävämpiä.  Tehtaan robotit saadaan liikkumaan ja äänimaailma elää katselijan liikkeen mukana. Kokonaisuudesta saadaan näin kokonaisvaltaisempi ja enemmän todellisuutta vastaava. Tällaisten toiminnallisuuksien toteuttaminen vaatii vielä tällä hetkellä paljon käsityötä.

Sisustussuunnittelu ja virtuaalitodellisuus

Suomalainen Tridify kehittää ohjelmistoa, joka helpottaa sisustusarkkitehdin työtä. Tridifyn sovelluksella voidaan tuoda rakennuksen tietomalli yksinkertaiseen tablet-ohjelmistoon. Ohjelmistossa voi muuttaa seinien paikkaa ja kalustaa huoneita. Lopullisen tuloksen voi myös tarkistaa virtuaalilaseilla, jolloin selviää paremmin tuntuuko tila sopivan tilavalta vai liian ahtaalta.

Virtuaalitodellisuus auttaa sairaalan sisustamisessa

Yhdysvalloissa McCarthy Building Companies hyödyntää virtuaalitodellisuutta rakentamisessa. Virtuaalitodellisuus on auttanut esimerkiksi Los Angelesiin rakennetun ensiapuaseman rakentamisessa. Lääkärit ja hoitajat saivat itse tutustua tuleviin työtiloihin virtuaalilasien avulla ja he pystyivät sijoittamaan tarvittavat kalusteet parhaille paikoille. Niinkin yksinkertaiset asiat kuin sänkyjen välit oli helppo suunnitella työskentelyn kannalta optimaalisiksi.

McCarthy Building Companiesin Mike Oster kertoo, että projektit hyväksyttiin nopeammin ja asiakastyytyväisyys kasvoi, kun he alkoivat hyödyntämään virtuaalitodellisuutta suunnitteluprosessissa.

360-video kohteiden esittelyssä

360-videossa katselija pystyy kääntämään katselukulmaa mutta tilassa kuljettu reitti on ennaltamääritelty. 360-videoita voi katsella joko virtuaalilasien avulla tai suoraan älypuhelimen näytöltä. Virtuaalilaseilla katselun etu on se, että videon kuva voi olla kolmiulotteinen. Videon kuvakulma kääntyy päätä kääntämällä.

360-videoita voi katsella myös tavallisella älypuhelimella. Jos katsot alla olevan Tripla videon mobiililaitteen Youtube-applikaatiolla, puhelimen kääntäminen kääntää myös videon kuvakulmaa.

Haasteita matkalla virtuaalimaailmoihin

Virtuaalitodellisuus on parhaimmillaan silloin, kun katselija voi itse liikkua tilassa. HTC Vive on tämän hetken kehittynein virtuaalilasimalli. Vive antaa käyttäjän liikkua noin 4 x 4 metrin alueella ja liike toistuu vastaavanlaisena virtuaalimaailmassa. Tällöin katselija voi kävellä virtuaalisessa huonetilassa luonnollisen tuntuisesti.

Oculus Rift on tarkoitettu käytettäväksi istuallaan tai seisoen melko pienikokoisella alueella. Jos koettava tila on liikkuma-aluetta suurempi ja katselija liikkuu tilassa xbox-tyyppisellä peliohjaimella itse kävelyn sijaan, moni saattaa kokea päänsärkyä. Moniin VR-sovelluksiin on kehitty erilaisia teleporttausmahdollisuuksia, joilla liikkumisesta on yritetty tehdä helpompaa.

Sama ongelma voi tulla vastaan, kun kohdetta katsellaan virtuaalilasien avulla 360-videona. Heiluva 360-kuva tai jyrkät käännökset aiheuttavat monelle virtuaalilasikatsojalle huonovointisuutta.

Kohteen esittely virtuaalitodellisuudessa täytyy aina suunnitella siten, että esittely ei aiheuta kenellekään pahoinvointia. Tällöin esittelyn tekijöiden täytyy todella tietää mitä tekee.

Kolmiulotteinen visualisointi lupahakuprosessia helpottamassa

Helsingin kaupungin mallinnus muutaman kymmenen vuoden päästä
Tulevaisuuden Helsinkiä. Kuva 3d.render.fi

Kolmiulotteisia, oikeassa mittakaavassa olevia virtuaalimalleja on hyödynnetty päätöksenteossa esimerkiksi kaavamuutoksissa ja lupahakuprosesseissa.

Helsingin Kampin keskuksen rakentamisvaiheessa 2000-luvun alkupuolella haettiin lupaa ostoskeskuksen seinään asennettavaan suureen LED-screeniin. Aluksi oli huoli siitä, häiritseekö kirkas screen Mannerheimintien liikennettä. Helsinkiläinen 3D Render rakensi erilaisia vuorokaudenaikoja simuloivat kolmiulotteiset mallit Narinkkatorilta, jotka osoittivat huolet turhiksi ja helpottivat lupaviranomaisten päätöksentekoa.

Myös Espoon Nupurin pientaloalueen asemakaavakäsittely eteni nopeammin, kun päättäjät pääsivät tutkimaan suunnitteilla olevaa kaupunginosaa ennen kaavapäätöksen tekemistä. 3D virtuaalimallia on hyödynnetty myös Espoossa sijaitsevan kaatopaikan muuttamisessa Tapiola Golfiksi.

Kolmiulotteisen suunnittelun tulevaisuus

Tulevaisuudessa rakennusten suunnittelu voi tapahtua enemmän suoraan virtuaalitodellisuudessa. Arkkitehti voi suunnitella rakennusta suoraan VR-lasit päässä ja virtuaalimaailmassa tehdyt muutokset päivittyvät suoraan rakennuksen tietomalliin.

Microsoft on julkaissut alkuvuodesta 2016 ensimmäiset kehitysversiot Hololens AR-laseistaan. Yritys suunnittelee yhdessä Autodeskin kanssa lasien liittämistä Fusion 360 -suunnitteluohjelmistoon. Tulevaisuudessa VR/AR-lasit toimivat kiinteänä osana suunnitteluohjelmistoja sen sijaan, että malleja tarvitsee siirtää ohjelmistosta toiseen.

Kolmiulotteisia kappaleita on helpointa ja luonnollisinta suunnitella suoraan kolmiulotteisessa ympäristössä. Oculus Medium ja Google Tiltbrush ovat ensimmäisiä askeleita kohti kolmiulotteista muotoilua. Käyttötarkoitukset laajenevat varmasti nopeasti muuallekin.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa:

Tero Pänkäläinen
Seuraa

Tero Pänkäläinen

Olen Deeptale Oy:n toimitusjohtaja ja co-founder. Deeptale tekee VR ja AR-markkinointikokemuksia, workshoppeja ja konsultointia.
Tero Pänkäläinen
Seuraa

Tero Pänkäläinen

Olen Deeptale Oy:n toimitusjohtaja ja co-founder. Deeptale tekee VR ja AR-markkinointikokemuksia, workshoppeja ja konsultointia.

More in Virtuaalitodellisuuden käyttötarkoitukset, virtuaalitodellisuus
Microsoft HoloLens AR-lasit
Lisätty todellisuus – parhaat AR-lasit esittelyssä!

Esittelyssä Microsoft Hololens ja Meta 2 AR-lasit sekä huhuja Magic Leapistä. Kuluttaja AR-lasien julkaisu on vielä vuosien päässä, mutta ensimmäiset...

Close